Growth & Investment

Hygyrchedd

Mae tîm digidol Winning Pitch yn parhau i weithio tuag at sicrhau bod ein gwefan yn hygyrch neu’n hwylus i gynifer o’n cwsmeriaid â phosibl. Rydyn ni wedi ymrwymo hefyd i wella a datblygu’n hamrediad o wasanaethau ar-lein mewn ymateb i ofynion ein cleientau.

Yr hyn rydyn ni wedi’i wneud …

Iaith glir        

Rydyn ni’n ceisio ysgrifennu mewn iaith glir ac osgoi jargon ble bynnag y bo modd. Os nad ydych chi’n deall rhywbeth, rhowch wybod.

Strwythur y penawdau

Mae’r wefan yn defnyddio strwythur syml ar gyfer y penawdau. Dylai ei gwneud yn haws ichi symud o gwmpas, yn enwedig felly i bobl sy’n defnyddio darllenydd sgrin.

Y Gymraeg

Mae’r opsiwn ar gael o gael cyfieithiad Cymraeg o rywfaint o’r wybodaeth allweddol.

Yr hyn rydyn ni wrthi’n ei wneud …

Dolenni

Er mwyn rhoi gwybod i bobl sy’n defnyddio technoleg darllen sgrin, rydyn ni’n gobeithio ychwanegu eicon at bob dolen dogfen sy’n agor mewn ffenestr newydd neu mewn gwefan arall. Bydd yn yr eicon ddeunyddiau cudd a fydd yn weladwy i ddarllenydd sgrin i roi gwybod i’r defnyddiwr fod y ddolen yn agor mewn ffenestr newydd neu fod y ddolen yn arwain at wefan wahanol.       

Dogfennau

Rydyn ni’n ceisio sicrhau bod ein dogfennau mor hwylus â phosibl. Mewn rhai amgylchiadau, fydd hyn ddim yn bosibl bob tro. Os oes arnoch angen dogfen mewn fformat gwahanol, cysylltwch â ni ac fe wnawn ni’n gorau glas i’w ddarparu.

Yr hyn y gallwch chithau ei newid …

Maint y Testun

Os yw maint diofyn y testun yn rhy fach neu’n rhy fawr ichi, gallwch ei newid drwy ddefnyddio’r opsiwn maint testun sy’n rhan o’ch porwr.

I addasu maint y testun drwy ddefnyddio’ch porwr:

  • Yn Windows Internet Explorer (gan gynnwys Pocket IE), defnyddiwch y ddewislen View > Text Size
  • Yn Firefox a phorwyr eraill Mozilla, defnyddiwch y ddewislen Golwg > Chwyddo > Chwyddo Allan neu Dewisiadau > Cynnwyns
  • Yn Safari, defnyddiwch yr opsiwn View > Zoom In neu ewch i Safari Preferences > Advanced > Accessibility
  • Yn Chrome defnyddiwch yr opsiwn View > Zoom In neu ewch i Chrome Settings > Advanced Settings > Web Content
  • Yn Opera, defnyddiwch y modd View > Style > User

Os ydych chi’n defnyddio llygoden ag olwyn, mae’n bosibl y gallwch newid maint y testun drwy ddal y fysell Control neu Command i lawr a throi’r olwyn. Mewn rhai porwyr gallwch newid maint y testun drwy ddefnyddio Control neu Command a’r bysellau + a -.

Rydych chi hefyd yn cael pennu arddulliau a lliwiau’r ffont a lliwiau’r blaendir a’r cefndir. Mae’r ffordd i wneud hyn yn amrywio o’r naill borwr i’r llall.

  • Yn Windows Internet Explorer (gan gynnwys Pocket IE), defnyddiwch Tools > Internet Options
  • Yn Firefox a phorwyr eraill Mozilla, defnyddiwch Dewisiadau > Cynnwyns
  • Yn Chrome ewch i Chome Settings > Advanced Settings > Accessibility > Add additional accessibility features
  • Yn Opera, defnyddiwch y ddewislen View > Zoom

Dogfennau

Mae’r rhan fwyaf o’r dogfennau a all gael eu lawrlwytho oddi ar ein gwefan ar ffurf ffeil PDF. I weld dogfen PDF, bydd arnoch angen Adobe Acrobat Reader, a all gael ei lawrlwytho am ddim oddi wrth Adobe. I gael gwybodaeth am ddefnyddio ffeiliau PDF os oes arnoch anabledd, ewch i dudalennau hygyrchedd Adobe.

I weld dogfennau Microsoft Office, bydd arnoch angen darllenydd Office wedi’i osod ar eich dyfais.

Gallwch lawrlwytho’r darllenyddion hyn oddi wrth Microsoft.

Deunyddiau amlgyfrwng    

Mae fideos ar ein gwefan yn cael ei hymgorffori arni drwy gyfrwng gwefan YouTube. Oherwydd hynny, mae’n bosibl na fydd rhai nodweddion hygyrchedd ar gael, sydd y tu allan i reolaeth Winning Pitch.

I gael gwybodaeth am weld fideos drwy ddefnyddio darllenydd sgrin, ewch i dudalennau help YouTube.

Os oes gennych syniadau neu awgrymiadau i helpu i wella’r wefan, cysylltwch â ni.